Smede-service-vedligeholdelse
Smedearbejde, service og vedligeholdelse



Lapning af hjul
udføres fra servicevogn

Fremstilling af hydraulikslanger
udføres fra servicevogn

Hjemtagelse af reservedele efter bestilling.